Desinfektion


Inom desinfektion så samarbetar vi med Orci,
kontakta oss för hjälp vad som passar just ditt företag

Handfri Hantering Av Desinfektionsmedel

Handfri distribution av desinficeringsmedel – Desinfektionsmedlet pumpas ut med hjälp av foten vilket minskar den smittorisk som en handpump innebär.
Miljövänligt alternativ – Väteperoxidbaserade desinficeringsmedel är 100 % miljövänliga, restprodukten består enbart av vatten och syre. Dessutom är det luktfritt och brandsäkert!
Bevisat effektiv– Desinfektionsmedel gjorda på väteperoxid är bevisat effektiva mot bakterier, virus (även coronaviruset) och skapar ingen resistens.
Svår att sno – Vår DesiWash Dispenser står säkert, till skillnad från manuella pumpar som enkelt stjäls.
Ny vätska levereras automatiskt – Du får automatiskt en leverans med ny vätska till din dispenser kvartalsvis. Enklare kan det inte bli

Effektiv, allergivänlig och säker

Mångsidig desinficering – OrciSpray kan användas på ytor, händer och sår. Det väteperoxidbaserade desinfektionsmedlet kommer i flera olika styrkor beroende på användningsområdet.

Långtidsverkande & tidseffektivt– Ett långtidsverkande desinficeringsmedel som varken kladdar eller behöver eftertorkas, spara tid och minska smittorisken.

Allergivänligt – Väteperoxidbaserade desinfektionsmedel är inte bara effektiva i att eliminera bakterier, virus och sporer den är även allergivänlig och framkallar inga allergier.

Opåverkad funktion – med OrciSpray behöver ni inte tänka på omkringliggande faktorer innan ni rengör och desinficerar, den är opåverkad av ljus, temperaturer och pH-nivåer.

100-procentigt resultat – vanlig handsprit har en effektivitet på cirka 60 procent, OrciSpray och vårt väteperoxidbaserade desinfektionsmedel har en effektivitet på 100 procent. 

 

Innovativ teknik för applicering

Världsledande teknik vid desinficering – till en yta på 50 m3 behöver du enbart 50 ml NocoSpray och en total behandlingstid på cirka 8 minuter för att uppnå 100% desinficering.

Bättre ekonomi & miljö – Med aerosoler ner till 5µ och dosering på 1 ml per 1 m3 behövs mindre kemi transporteras och användas utan att förlora effekt. När väteperoxiden har verkat bryter det ner sig själv till luft.

Underhållsfri – ingen kemi pumpas runt i maskinen som traditionella ”foggrar”, vilket eliminerar behovet av rengöring och underhåll. Vi kallar det för teknik som fungerar när den behövs!

Lättast i branschen – maskinen väger endast 6 kilo, vilket gör den mycket enkel att transportera och lätt att manövrera.

Arbetsmiljö – Utsätt inte personal eller patienter för risken att själva bli smittade, låt maskinen göra jobbet.